چرا طوطی گاز می گیرد؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۵:۱۶:۶

علت گاز گرفتن طوطی ها

طوطی ها گاز گرفتن طوطی طوطی

زخم طوطی گاز گرفتن طوطی جای گاز طوطی


یک مشکل رایج که صاحبان پرندگان از آن شکایت می کنند ، مخصوصا آن هایی که طوطی دارند ، گاز گرفتن است. طوطی ها نوک بزرگی دارند و گاز گرفتن آن ها می تواند صدمات شدیدی را به وجود بیاورد پس چرا طوطی ها گاز می گیرند؟
پرندگان به دلایل زیادی گاز می گیرند و شما باید بدانید که چرا گاز می گیرند تا بتوانید رفتار آن ها را درست کنید.
گاز گرفتن در طوطی ها یک رفتار غریزی رایج نیست. نوک آن ها برای حفظ تعادل و بالا رفتن از اشیا و غذا خوردن است. طوطی ها از نوکشان به عنوان دست استفاده می کنند.

رفتار جوجه ها: همانطور که بچه ها همه چیز را در دهان خود می کنند، جوجه طوطی ها از نوک خود برای کشف اطراف خود استفاده می کنند. گاز گرفتن را ممکن است تصادفی یاد بگیرند مثلا وقتی که صاحب طوطی دستش را میبرد که طوط ی را بیاورد طوطی از دست او برای گرفتن و نگه داشتن خودش استفاده می کند اما دفعه ی بعد صاحب طوطی دستش را سریع می کشد و طوطی می فهمد که باید سریع تر عمل کند به این ترتیب گرفتن کم کم به گاز گرفتن تبدیل می شود.

ترس: مکانیزم دفاعی فرار یا مبارزه راه رایجی بین حیوانات است که اگر بترسند یا صدمه ببینند استفاده می کنند. پرندگان در حیات وحش معمولا فرار می کنند و به ندرت گاز می گیرند. پرندگانی که در خانه هستند و نمی توانند پرواز کنند ممکن است گاز بگیرند.

کنترل و سلطه: همانطور که همه ی ما می دانیم پرندگان تمایل دارند که سلسله ی مراتب میان پرندگان را داشته باشند و پرندگانی که ما در خانه داریم متفاوت نیستند. یک پرنده ممکن است از نوکش برای دفاع از قلمرو اش استفاده کند. این قلمرو ممکن است قفسش باشد.
بعضی از پرنده ها یاد می گیرند که اگر گاز بگیرند آن چه را که می خواهند می گیرند مثلا سریع آن ها را به فقس بر میگردانند جایی که غذا هست.
بعضی از پرندگان ممکن است برای اینکه کاری را انجام ندهند گاز بگیرند مثل گرفتن ناخن آن ها یا وقتی که میخواهید آن ها را به قفس برگردانید در حالی که آن ها میخواهند بیرون باشند.

رفتار های مربوط به دوران تولید مثل: در بیشتر گونه ها ، پرندگان بالغ که آماده ی تولید مثل هستند ، پرخاشگر می شوند و ممکن است بخواهند از جفتشان یا لانه اشان محافظت کنند. . به همین دلیل گاز می گیرند. این بسیار مهم است که شرح دهید گاز گرفتن به خاطر هورمون است یا نشانه ی پرخاشگری آن هاست.

بیماری: اگر یک طوطی حالش خوب نباشد بیشتر دوست دارند که تنها باشند. اگر پرنده ای که گاز نمی گرفت شروع به گاز گرفتن کرده است یا اگر مشاهده کردید که کمتر غذا می خورد و کمتر بازی می کند بهتر است که او را پیش دامپزشک ببرید.

بازی کردن: در طول بازی کردن ممکن است طوطی گاهی شما را گاز بگیرد. این اتفاق وقتی می افند که طوطی شما هیجان زده شده باشد! یا پرنده برای اینکه بتواند تعادلش را حفظ کند قسمتی از بدن شما را بگیرد.

سعی کنید که زبان بدن طوطی ها را یاد بگیرید. آن ها معمولا نشان می دهند که چه حسی دارند. برای مثال آن ها ممکن است نشانه هایی داشته باشند که بازی کردن و بیرون از قفس بودن کافی است و احتیاج دارند که برگردند به قفسشان اگر شما این را تشخصی ندهید ممکن است پرنده شروع به گاز گرفتن شما کند.